بر اساس زبان کتاب  
جستجو برای :

عنوان : ‎[The] Political economy of development and underdevelopment
تالیف : ‎[Edited by] Charles K. Wilber; Kenneth P. Jameson

عنوان : ‎[The] New Keynesian economics
تالیف : ‎Corrado Benassi; Alessandra Chirco and Caterina Colombo

عنوان : ‎Accounting
تالیف : ‎Wilfred Hingley

عنوان : ‎Modern auditing
تالیف : ‎Walter G. Kell; William C. Boynton

عنوان : ‎Principles of economics
تالیف : ‎D.N. Dwivedi

عنوان : ‎The First international terminology of curriculum as a referential dictionary
تالیف : ‎By Nader G. Ghourchian

عنوان : ‎The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world
تالیف : ‎Editor in Chief John L. Esposito

عنوان : ‎The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world
تالیف : ‎Editor in Chief John L. Esposito

عنوان : ‎The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world
تالیف : ‎Editor in Chief John L. Esposito

عنوان : ‎The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world
تالیف : ‎Editor in Chief John L. Esposito

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎English 900
تالیف : ‎Prepared by English Language services

عنوان : ‎Techniques and principles in language teaching
تالیف : ‎Diane Larsen- Freeman

عنوان : ‎Techniques and principles in language teaching
تالیف : ‎Diane Larsen- Freeman

عنوان : ‎Business statistics a first course
تالیف : ‎Mark L. Berenson; David M. Levine

عنوان : ‎Financial accounting advanced
تالیف : ‎B.D. Agrawal

عنوان : ‎Accounting in a business context
تالیف : ‎Aidan Berry; Robin Jarvis

عنوان : ‎Accounting in a business context
تالیف : ‎Aidan Berry; Robin Jarvis

عنوان : ‎International economics
تالیف : ‎L. Alan Winters

عنوان : ‎International economics
تالیف : ‎L. Alan Winters

عنوان : ‎Basic english usage
تالیف : ‎Michael Swan

عنوان : ‎Farm mechanisation and social change
تالیف : ‎Chander, Bhan

عنوان : ‎Farm mechanisation and social change
تالیف : ‎Chander, Bhan

عنوان : ‎University education and graduate employment in sri lanka
تالیف : ‎by Bikas C. Sanyal...[et. al]

عنوان : ‎Asian development outlook 1992
تالیف :

عنوان : ‎Ideas and forces in soviet legal history: a reader on the soviet state and law
تالیف : ‎Edited by Zigurds L. Zile

عنوان : ‎The Do's and taboos of international trade a small business primer
تالیف : ‎Roger E. Axtell

عنوان : ‎Telecommunications policy and management
تالیف : ‎J. M. Harper

عنوان : ‎The Executive's handbook of trade and business associations
تالیف : ‎Charles S. Mack

عنوان : ‎Marketing channels
تالیف : ‎Louis W. Stern; Adel I. El-Ansary

عنوان : ‎Banking and finance: accounts, audit and practice
تالیف : ‎Dennis W. Cox

عنوان : ‎The Prescription drug market international perspectives and challenges for the future
تالیف : ‎Edited by Christine Huttin; Nick Bosanquet

عنوان : ‎Philosophical perspectives on accounting
تالیف : ‎Edited by M.J.Mumford and K.V. Peasnell

عنوان : ‎Discourse analysis
تالیف : ‎Gillian Brown; George Yule

عنوان : ‎Discourse analysis
تالیف : ‎Gillian Brown; George Yule

عنوان : ‎Understanding children's development
تالیف : ‎Peter K. Smith; Helen Cowie

عنوان : ‎Schaum's outline of theory and problems of financial accounting
تالیف : ‎by Joel G. Siegel; Jae K. Shim

عنوان : ‎The Handbook of education and human development: new models of learning, teaching and schooling
تالیف : ‎Edited by David R. Olson; Nancy Torrance

عنوان : ‎Economics a contemporary introduction
تالیف : ‎William A. McEachern

عنوان : ‎Accounting for success:a history of price water house in america 1890-1990
تالیف : ‎David Grayson Allen; Kathleen McDermott


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی