بر اساس زبان کتاب  
جستجو برای :

عنوان : ‎Construction management and accounts
تالیف : ‎Harpal Singh

عنوان : ‎Construction management and accounts
تالیف : ‎Harpal Singh

عنوان : ‎Intermediate accounting
تالیف : ‎A. N. Mosich...[et al]

عنوان : ‎Rural policing in india
تالیف : ‎S.K. Chaturvedi

عنوان : ‎Accounting: principles and applications
تالیف : ‎Horace R. Brock; Charles E. Palmer; Billie M. Cunningham

عنوان : ‎Financial accounting
تالیف : ‎Robert F. Meigs; Walter B. Meigs

عنوان : ‎Macroeconomics
تالیف : ‎Rudiger Dornbusch; Stanley Fischer

عنوان : ‎Cost accounting for management decisions
تالیف : ‎Bhavesh M. Patel

عنوان : ‎1992 Fee analysis of european accounting and disclosure practices...
تالیف :

عنوان : ‎Trade industrial restructuring and development in hong kong
تالیف : ‎Yin-Ping Ho

عنوان : ‎Alcohol and neurobiology brain development and hormone regulation
تالیف : ‎Edited by Ronald R. Watson

عنوان : ‎Public policy and transit system management
تالیف : ‎Edited by George M. Guess

عنوان : ‎The Outdoor Classroom: educational use, landscape design & management of school grounds
تالیف :

عنوان : ‎An Introduction to taxation
تالیف : ‎Dora Hancock

عنوان : ‎Accounting in the soviet union
تالیف : ‎Ehiel Ash; Robert Strittmatter

عنوان : ‎Educational gerontology: international perspectives
تالیف : ‎Edited by Frank Glendenning

عنوان : ‎Problems and solutions in advanced accountancy
تالیف : ‎S. N. Maheshwari; Assisted by S.K. Maheshwari

عنوان : ‎Financial accounting
تالیف : ‎Belverd E. Needles

عنوان : ‎Mathematics in economics: models and methods
تالیف : ‎Adam Ostaszewski

عنوان : ‎Essentials of econometrics
تالیف : ‎Damodar Gujarati

عنوان : ‎Intermediate microeconomics: a modern approach
تالیف :

عنوان : ‎Hydrology: principles, analysis and design
تالیف : ‎H.M. Raghunath

عنوان : ‎Advanced accounting
تالیف : ‎Andrew A. Haried; Leroy F. Imdieke; Ralph E. Smith

عنوان : ‎Financial accounting: a user perspective
تالیف : ‎Robert E. Hoskin

عنوان : ‎Continuum theory of plasticity
تالیف : ‎Akhtar S. Khan; Sujian Huang

عنوان : ‎Accounting priniciples
تالیف : ‎Jack L. Smith; Robert M. Keith; William L. Stephens

عنوان : ‎[An] Introduction to accountancy
تالیف : ‎S. N. Maheswari; Assisted by S.K. Maheshwari

عنوان : ‎[A] Practical foundation in acconting
تالیف : ‎Harry Johnson and Austin WhittamRevised by harry Johnson; Assisted by Roy Lee-Faul -Kner

عنوان : ‎[A] Practical foundation in acconting
تالیف : ‎Harry Johnson and Austin WhittamRevised by harry Johnson; Assisted by Roy Lee-Faul -Kner

عنوان : ‎Linguistics and language: a survey of basic concepts and implications
تالیف : ‎Julia S. Falk

عنوان : ‎Numerical methods in science and engineering :a practical approach
تالیف : ‎S. Rajasekaran

عنوان : ‎Principles of information systems for management
تالیف : ‎Niv Ahituv; Seev Neumann

عنوان : ‎Principles of information systems for management
تالیف : ‎Niv Ahituv; Seev Neumann

عنوان : ‎Management control systems: text ,cases, and readings
تالیف : ‎Robert N. Anthony; John Dearden; Richard F. Vancil

عنوان : ‎[The] Management of capital expenditures
تالیف : ‎Robert G. Murdick; Donald D. Deming

عنوان : ‎Consumer behavior
تالیف : ‎Leon G. Schiffman; Leslie Lazar Kanuk

عنوان : ‎Macroeconomics
تالیف : ‎Robert E. Hall; John B. Taylor

عنوان : ‎Practical cost benefit analysis: basic concepts and applications
تالیف :

عنوان : ‎Marketing research: text, applications and case studies
تالیف : ‎Ramanuj Majumdar

عنوان : ‎European macroeconomics
تالیف : ‎Robert Barro and Vittorio Grilli

عنوان : ‎Executive decision making: modern concepts & techniques
تالیف : ‎Rustom S. Davar

عنوان : ‎Introduction to financial accounting
تالیف : ‎Christopher Nobes

عنوان : ‎International group accounting: issues in european harmonization
تالیف : ‎Edited by S.J. Gray; A.G. Coenenberg and P.D. Gordon

عنوان : ‎[An] Introduction to financial accounting
تالیف : ‎Colin Rickwood; Andrew Thomas

عنوان : ‎Macmillan dictionary of accounting
تالیف : ‎R. H. Parker

عنوان : ‎Macmillan dictionary of accounting
تالیف : ‎R. H. Parker

عنوان : ‎Green plants: Their origin and diversity
تالیف : ‎Peter R. Bell

عنوان : ‎Management and cost accounting
تالیف : ‎Colin Drury

عنوان : ‎[The] Wage Curve
تالیف : ‎David G. Blanchflower and Andrew J. Oswald

عنوان : ‎[The] Do's and taboos of international trade: a Small business primer
تالیف : ‎Roger E. Axtell


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی