بر اساس زبان کتاب  
جستجو برای :

عنوان : ‎English for students of literary Terminology
تالیف : ‎Jalal Sokhanvar

عنوان : ‎English for students of literary Terminology
تالیف : ‎Jalal Sokhanvar

عنوان : ‎A Practical Course of English phonetics and phonology
تالیف : ‎Mohammad Hossein Keshavarz

عنوان : ‎A Practical Course of English phonetics and phonology
تالیف : ‎Mohammad Hossein Keshavarz

عنوان : ‎Principles and Methodology of Translation
تالیف : ‎Hossein Mollanazar

عنوان : ‎Language Laboratory 1&2
تالیف : ‎Zohreh Kasaeiyan ;Mohammad Reza Talebinezhad

عنوان : ‎English for students of persian literature II
تالیف : ‎Akbar Afghari

عنوان : ‎English for the students of physical Education & Sport science
تالیف : ‎Mohammad Ali Mahmoodi ,Babak Dabir & Khosrow Ebrahim

عنوان : ‎The court of justice of the European communicaties
تالیف : ‎L.Neville Brown ,Tom Kennedy

عنوان : ‎Longman Handy Learner's Dictionary
تالیف :

عنوان : ‎Longman Complete Course for the TOEFL TEST :pereparation for the computer and paper tests
تالیف : ‎Deborah Phillips

عنوان : ‎Business research methods
تالیف : ‎Donald R. Cooper, panela s.schimdler

عنوان : ‎THE ECONOMY TODAY
تالیف : ‎BRADLEY R.SCHILLER

عنوان : ‎Macroeconomics ; theory and policy
تالیف : ‎D. N . dwivedi

عنوان : ‎Macroeconomics
تالیف : ‎n.Gregory Mankiw

عنوان : ‎Macroeconomics
تالیف : ‎J.Bradford Delong

عنوان : ‎COMPLEX VARIABLES theory AND APPLICATIONS
تالیف : ‎H.S.Kasana

عنوان : ‎COMPLEX VARIABLES theory AND APPLICATIONS
تالیف : ‎H.S.Kasana

عنوان : ‎Sales management : decisions, strategies, and cases
تالیف : ‎Richard R. Still, Edward W. Cundiff, Norman A. P. Govoni

عنوان : ‎Functional analysis with applications
تالیف : ‎B. Choudhary, Sudarsan Nanda.

عنوان : ‎Managerial accounting
تالیف : ‎Ray H. Garrison,Eric W.Noreen

عنوان : ‎Hospitality management accounting
تالیف : ‎Michael m. coltman,MMartin G Jagels

عنوان : ‎Office Management
تالیف : ‎Manisha Chopra

عنوان : ‎Organizational behavior
تالیف : ‎Stephen P. Robbins.

عنوان : ‎Topological vector spaces
تالیف : ‎Nicolas. Bourbaki; translated by H.G. Eggleston & S. Madan

عنوان : ‎Advanced Accounting
تالیف : ‎Joe b. hoyle,Thomas f.Schaefer,Timothy S.Doupnik

عنوان : ‎Cities of Tomorrow: an intellectual history of urban planning and design in the Twentieth century
تالیف : ‎Peter Hall

عنوان : ‎Economic theory and operations analysis
تالیف : ‎William J. Baumol

عنوان : ‎World development report 2002 : Building Institutions For Markets
تالیف :

عنوان : ‎FUZZY SETS,UNCERTAINTY,AND INFORMATION
تالیف : ‎GEORGE J. KLIR,TINA A.FOLGER

عنوان : ‎Multivariate statistical analysis an introduction to its theoretical aspects
تالیف : ‎B.M. Singh

عنوان : ‎Economic Growth and Development
تالیف : ‎Hendrik Van Den Berg

عنوان : ‎full strength: a training handbook for a strong back and a healthy body
تالیف : ‎werner kieser

عنوان : ‎Encyclopaedia of Teaching of Education
تالیف : ‎Bibhuti Yadav

عنوان : ‎Training to teach in further and Adult Education
تالیف : ‎David Gray,colin Griffin , Tony nasta

عنوان : ‎rehabilitation of sports injuries
تالیف : ‎Giancarlo Puddu,Arrigo.Giombini,Alberto Selvanetti

عنوان : ‎Development :A Cultural Studies reader
تالیف : ‎Edited by susanne Schech, Janen Hoggis

عنوان : ‎The World Economy
تالیف : ‎Horst Siebert

عنوان : ‎Urban Futures critical commentarieson Shaping The City
تالیف : ‎Malcolm Miles , Tim Hall

عنوان : ‎Leaders Helping Leaders :A practical Guidet Administrative metoring
تالیف : ‎John c. Daresh

عنوان : ‎sport and women : social issues in international perspective
تالیف : ‎Edited by IlseHartmann - Tews; Gertud pfister

عنوان : ‎School management and effectiveness in developing countries : The post - Bureaucratic school
تالیف : ‎Clive Harber , Lynn Davies

عنوان : ‎Regression Models For Time series Analysis
تالیف : ‎Benjamin kedem , konstantinos Fokianos

عنوان : ‎English for computer Science
تالیف : ‎P.CharlsBrown ,Norman D.MullenNew edition

عنوان : ‎Leadership on Purpuse :Promising practices for African American and Hispanic Students
تالیف : ‎Rosemary Papalewise ,Rex Fortune

عنوان : ‎The best Democracy money can buy :an investigative reporter exposes the truth about globalization ,Corporate cons, and high finance
تالیف : ‎Greg Palast

عنوان : ‎Real Mathematical Analysis
تالیف : ‎Charles Chapman Pugh

عنوان : ‎Citizenship,Contingency and the country :rights,Culture,Land and environment
تالیف : ‎Gavin Parker

عنوان : ‎Introduction to Graph theory
تالیف : ‎Douglas.B.West

عنوان : ‎Macro economics Private &Public choice
تالیف : ‎James D.Gwartney[,...et all]


قبلی 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  بعدی