‏اقتصاد کلان نظريه‌ها و سياستگزاري ‏نوشته: ويليام اچ . برانسون؛ ترجمه: مرتضي عمادزاده

عنوان کتاب : ‏اقتصاد کلان نظريه‌ها و سياستگزاري

مولف : ‏نوشته: ويليام اچ . برانسون؛ ترجمه: مرتضي عمادزاده

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۷۲‎ /۵ /ب‎۴‎الف‎۷ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۸۵۵۶

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد کلان نظريه‌ها و سياستگزاري