‏آموزش کامپيوتر فايل استفاده براي دانشجويان کليه رشته‌ها شامل مباني کامپيوتر و سيستم عامل DOS ‏مولف: نورالدين ميرزايي؛ با مقدمه فرض‌الله ميرزاپورويراستار: جمال شمس

عنوان کتاب : ‏آموزش کامپيوتر فايل استفاده براي دانشجويان کليه رشته‌ها شامل مباني کامپيوتر و سيستم عامل DOS

مولف : ‏مولف: نورالدين ميرزايي؛ با مقدمه فرض‌الله ميرزاپورويراستار: جمال شمس

انتشار : ‎، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎QA‎ ۷۶‎ /م‎۹‎آ‎۸ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۰۰۶۲

دانلود نسخه PDF ‏آموزش کامپيوتر فايل استفاده براي دانشجويان کليه رشته‌ها شامل مباني کامپيوتر و سيستم عامل DOS