‏آموزش تنيس روي ميز، براي دانش آموزان و نوجوانان ‏تاليف : علي اکبري آرمند؛ ترجمه: مجيدي جلالي فراهاني؛ ويراستار: ژاله راستاني

عنوان کتاب : ‏آموزش تنيس روي ميز، براي دانش آموزان و نوجوانان

مولف : ‏تاليف : علي اکبري آرمند؛ ترجمه: مجيدي جلالي فراهاني؛ ويراستار: ژاله راستاني

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎GV,‎۱۰۰۵‎ /۴ /الف‎۷‎آ‎۸ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۱۰۷۸۰

دانلود نسخه PDF ‏آموزش تنيس روي ميز، براي دانش آموزان و نوجوانان