‏بررسي تحليلي توزيع در آمد و توسعه اقتصادي ‏ژاک لوکايون ...[و ديگران]؛ مترجم: احمد اخوي؛ ويراستار ادبي: محمد مهدي مايلي فرتاش

عنوان کتاب : ‏بررسي تحليلي توزيع در آمد و توسعه اقتصادي

مولف : ‏ژاک لوکايون ...[و ديگران]؛ مترجم: احمد اخوي؛ ويراستار ادبي: محمد مهدي مايلي فرتاش

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎HC‎ ۷۹‎ /د‎۳۸‎ب‎۴ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۱۰۷۴۶

دانلود نسخه PDF ‏بررسي تحليلي توزيع در آمد و توسعه اقتصادي