‏روانشناسي رشد بزرگسالان در فراخناي زندگي ‏تاليف و ترجمه علي‌اکبر شعاري‌نژاد

عنوان کتاب : ‏روانشناسي رشد بزرگسالان در فراخناي زندگي

مولف : ‏تاليف و ترجمه علي‌اکبر شعاري‌نژاد

انتشار : ‏[تهران]، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎BF‎ ۷۱۳‎ /ش‎۷‎ر‎۹ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۰۰۲۸

دانلود نسخه PDF ‏روانشناسي رشد بزرگسالان در فراخناي زندگي