‏حسابداري پيشرفته ‏مولف: حسين همتي

عنوان کتاب : ‏حسابداري پيشرفته

مولف : ‏مولف: حسين همتي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۶۵۵‎ /هـ‎۸‎ح‎۵ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۸۴۴۶

دانلود نسخه PDF ‏حسابداري پيشرفته