‏اصول حسابداري ‏تاليف مصطفي عليمدد، نظام الدين ملک آرايي

عنوان کتاب : ‏اصول حسابداري

مولف : ‏تاليف مصطفي عليمدد، نظام الدين ملک آرايي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۶۵۵‎ /ع‎۸‎الف‎۶ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۴۳۲۴

دانلود نسخه PDF ‏اصول حسابداري