‏تفسير نمونه:تفسير و بررسي تازه اي درباره قرآن مجيد با درنظرگرفتن نيازها،خواستها،پرسشها،مکتبها و مسائل روز ‏زير نظر ناصر مکارم‌شيرازي؛باهمکاري جمعي از نويسندگان

عنوان کتاب : ‏تفسير نمونه:تفسير و بررسي تازه اي درباره قرآن مجيد با درنظرگرفتن نيازها،خواستها،پرسشها،مکتبها و مسائل روز

مولف : ‏زير نظر ناصر مکارم‌شيرازي؛باهمکاري جمعي از نويسندگان

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۶۱

رده بندی کنگره : ‎BP‎ ۹۸‎ /ت‎۷ ۱۳۶۱

شماره ثبت : ۱۰۳۳۲

دانلود نسخه PDF ‏تفسير نمونه:تفسير و بررسي تازه اي درباره قرآن مجيد با درنظرگرفتن نيازها،خواستها،پرسشها،مکتبها و مسائل روز