‏بررسي مسائل و مشکلات صادرات غير نفتي ‏ابوالقاسم نادري؛ احمد اخوي؛ شيرين حکيمي

عنوان کتاب : ‏بررسي مسائل و مشکلات صادرات غير نفتي

مولف : ‏ابوالقاسم نادري؛ احمد اخوي؛ شيرين حکيمي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۶۹

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۳۷۷۰‎ /۲ /ن‎۲‎ب‎۴ ۱۳۶۹

شماره ثبت : ۹۹۰۸

دانلود نسخه PDF ‏بررسي مسائل و مشکلات صادرات غير نفتي