‏مباني و روشهاي عمومي حسابداري ‏مصطفي علي مدد؛ نظام الدين ملک آرايي

عنوان کتاب : ‏مباني و روشهاي عمومي حسابداري

مولف : ‏مصطفي علي مدد؛ نظام الدين ملک آرايي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۸۵

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۶۵۵‎ /ع‎۸‎م‎۲ ۱۳۸۵

شماره ثبت : ۱۵۷۵۹

دانلود نسخه PDF ‏مباني و روشهاي عمومي حسابداري