‏حسابداري و مديريت مالي براي مديران ‏تاليف پرويز بختياري

عنوان کتاب : ‏حسابداري و مديريت مالي براي مديران

مولف : ‏تاليف پرويز بختياري

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۸۵

رده بندی کنگره : ‎HF‎ ۵۶۵۷‎ /۴ /ب‎۳‎ح‎۵ ۱۳۸۵

شماره ثبت : ۸۴۴۱

دانلود نسخه PDF ‏حسابداري و مديريت مالي براي مديران