‏بهره‌وري و مصداقها ‏حسين پيمان

عنوان کتاب : ‏بهره‌وري و مصداقها

مولف : ‏حسين پيمان

انتشار : ‎، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HD‎ ۵۷‎ /ب‎۹‎پ‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۳۹۰۹

دانلود نسخه PDF ‏بهره‌وري و مصداقها