‏توسعه اقتصادي در جهان سوم ‏نويسنده مايکل تودارو؛ مترجم غلامعلي فرجادي

عنوان کتاب : ‏توسعه اقتصادي در جهان سوم

مولف : ‏نويسنده مايکل تودارو؛ مترجم غلامعلي فرجادي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۶۶

رده بندی کنگره : ‎HD‎ ۸۲‎ /ت‎۹‎ت‎۹ ۱۳۶۶

شماره ثبت : ۴۶۴۶۴

دانلود نسخه PDF ‏توسعه اقتصادي در جهان سوم