‏مديريت مالي ‏تاليف و ترجمه رضا شباهنگ

عنوان کتاب : ‏مديريت مالي

مولف : ‏تاليف و ترجمه رضا شباهنگ

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HG‎ ۴۰۲۶‎ /ش‎۲‎م‎۴ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۴۴۲۸

دانلود نسخه PDF ‏مديريت مالي