‏نظريات و کاربرد مديريت آموزشي(مقدمات واصول) ويژه: کليه دانشجويان رشته‌هاي دبيري،...و مديران مدارس، معلمين،...و پژوهشگران و ديگر علاقمندان... ‏تاليف علي شيرازي

عنوان کتاب : ‏نظريات و کاربرد مديريت آموزشي(مقدمات واصول) ويژه: کليه دانشجويان رشته‌هاي دبيري،...و مديران مدارس، معلمين،...و پژوهشگران و ديگر علاقمندان...

مولف : ‏تاليف علي شيرازي

انتشار : ‏مشهد، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎LB‎ ۳۰۱۱‎ /ش‎۹‎ن‎۶ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۱۱۲۱۰

دانلود نسخه PDF ‏نظريات و کاربرد مديريت آموزشي(مقدمات واصول) ويژه: کليه دانشجويان رشته‌هاي دبيري،...و مديران مدارس، معلمين،...و پژوهشگران و ديگر علاقمندان...