‏طرح ريزي و تحليل آزمايشها ‏پي‌ير. شاپوي؛ ترجمه علي مشکاني؛ ويراستار ادبي: محمد روحاني

عنوان کتاب : ‏طرح ريزي و تحليل آزمايشها

مولف : ‏پي‌ير. شاپوي؛ ترجمه علي مشکاني؛ ويراستار ادبي: محمد روحاني

انتشار : ‏مشهد، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎QA‎ ۲۷۹‎ /ش‎۲‎ط‎۴ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۹۶۶۸

دانلود نسخه PDF ‏طرح ريزي و تحليل آزمايشها