‏روانشناسي شخصيت نظريه و تحقيق ‏لارنس اي. پروين؛ مترجمان محمدجعفر جوادي؛ پروين کديور

عنوان کتاب : ‏روانشناسي شخصيت نظريه و تحقيق

مولف : ‏لارنس اي. پروين؛ مترجمان محمدجعفر جوادي؛ پروين کديور

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎BF‎ ۶۹۸‎ /پ‎۴‎ر‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۰۱۹۹

دانلود نسخه PDF ‏روانشناسي شخصيت نظريه و تحقيق