‏اقتصاد خرد ‏نوشته: پيتر کالوو؛ ژئوفري واگ؛ ترجمه: حميدرضا ارباب؛ ويراسته پرويز شمس‌زير نظر معاونت پژوهش دانشگاه

عنوان کتاب : ‏اقتصاد خرد

مولف : ‏نوشته: پيتر کالوو؛ ژئوفري واگ؛ ترجمه: حميدرضا ارباب؛ ويراسته پرويز شمس‌زير نظر معاونت پژوهش دانشگاه

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۷۲‎ /ک‎۲‎الف‎۷ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۸۴۹۸

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد خرد