‏اصول بسته‌بندي مواد غذايي ‏تاليف: حسين ميرنظامي‌ضيابري

عنوان کتاب : ‏اصول بسته‌بندي مواد غذايي

مولف : ‏تاليف: حسين ميرنظامي‌ضيابري

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎TX‎ ۳۵۵‎ /م‎۹‎الف‎۶ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۴۳۴۱۹

دانلود نسخه PDF ‏اصول بسته‌بندي مواد غذايي