‏اقتصاد خرد ‏تاليف: طهماسب محتشم‌دولتشاهي

عنوان کتاب : ‏اقتصاد خرد

مولف : ‏تاليف: طهماسب محتشم‌دولتشاهي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۷۲‎ /م‎۳‎الف‎۷ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۱۰۹۵۶

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد خرد