‏مراحل موفقيت در فراگيري تکنيکهاي واليبال ‏نوشته: باربارا ال. ويرا؛ يوني‌جيل فرگوسن؛ ترجمه: غلامرضا سراج‌زاده‌تنظيم: مسعود صالحيه؛ تنظيم: مسعود صالحيه

عنوان کتاب : ‏مراحل موفقيت در فراگيري تکنيکهاي واليبال

مولف : ‏نوشته: باربارا ال. ويرا؛ يوني‌جيل فرگوسن؛ ترجمه: غلامرضا سراج‌زاده‌تنظيم: مسعود صالحيه؛ تنظيم: مسعود صالحيه

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎GV‎ ۱۰۱۷‎ /و‎۲‎و‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۲۱۳۹

دانلود نسخه PDF ‏مراحل موفقيت در فراگيري تکنيکهاي واليبال