‏حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي ‏نوشته لويي ليت هولد؛ ترجمه علي‌اکبر عالم‌زاده

عنوان کتاب : ‏حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي

مولف : ‏نوشته لويي ليت هولد؛ ترجمه علي‌اکبر عالم‌زاده

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎QA‎ ۳۰۳‎ /ل‎۹‎ح‎۵۵ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۱۰۴۲۸

دانلود نسخه PDF ‏حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي