‏الگوهاي تدريس ‏بروس جويس؛ مارشا ويل؛ بورلي شاورز؛ محمدرضا بهرنگي(برنجي)

عنوان کتاب : ‏الگوهاي تدريس

مولف : ‏بروس جويس؛ مارشا ويل؛ بورلي شاورز؛ محمدرضا بهرنگي(برنجي)

انتشار : ‎، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎LB‎ ۱۰۲۷‎ /ج‎۹‎الف‎۷ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۴۴۶۷

دانلود نسخه PDF ‏الگوهاي تدريس