‏شرح درد اشتياق مجموعه‌اي از: غزليات هم وزن، هم قافيه و هم رديف شعراي پارسي گوي ‏گردآوري: محمدکاظم مکملي

عنوان کتاب : ‏شرح درد اشتياق مجموعه‌اي از: غزليات هم وزن، هم قافيه و هم رديف شعراي پارسي گوي

مولف : ‏گردآوري: محمدکاظم مکملي

انتشار : ‏زنجان، ‎۱۳۷۳

رده بندی کنگره : ‎PIR‎ ۴۰۳۲‎ /م‎۶‎ش‎۴ ۱۳۷۳

شماره ثبت : ۱۰۰۴۱

دانلود نسخه PDF ‏شرح درد اشتياق مجموعه‌اي از: غزليات هم وزن، هم قافيه و هم رديف شعراي پارسي گوي