‏فوتبال ‏ترجمه:گروه مترجمان؛ ويراستار متن انگليسي :بيورن آکبلوم

عنوان کتاب : ‏فوتبال

مولف : ‏ترجمه:گروه مترجمان؛ ويراستار متن انگليسي :بيورن آکبلوم

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎GV‎ ۹۴۳‎ /ف‎۹ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۱۰۹۲۰

دانلود نسخه PDF ‏فوتبال