‏اقتصاد کلان ‏نوشته گريگوري منکيو؛ ترجمه حميدرضا برادران‌شرکاء؛ علي پارسائيان

عنوان کتاب : ‏اقتصاد کلان

مولف : ‏نوشته گريگوري منکيو؛ ترجمه حميدرضا برادران‌شرکاء؛ علي پارسائيان

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۴

رده بندی کنگره : ‎HB‎ ۱۷۲‎ /۵ /م‎۸‎الف‎۷ ۱۳۷۴

شماره ثبت : ۹۳۶۸

دانلود نسخه PDF ‏اقتصاد کلان